Valeika L. 1977. „Dinamiškųjų Lokatyvinių Sakinių Nominalizacija Lietuvių Ir Anglų Kalbose“. Kalbotyra 28 (3), 50–56. https://doi.org/10.15388/Knygotyra.1977.23500.