Steponavičius A. (1969) „Artikelis dabartinėje anglų kalboje“, Kalbotyra, 20, p. 119–124. doi: 10.15388/Knygotyra.1969.19864.