Vilutis J. (1973) „Adjektyvinio “der, die, das” vartojimo klausimu dabartinėje vokiečių kalboje“, Kalbotyra, 24(3), p. 99–105. doi: 10.15388/Knygotyra.1973.20465.