Pažūsis L. (1973) „Anglų kalbos semantiniai skoliniai Šiaurės Amerikos lietuvių kalboje“, Kalbotyra, 25(3), p. 27–36. doi: 10.15388/Knygotyra.1973.20513.