Pažūsis L. (1976) „Anglų kalbos gramatinė interferencija Šiaurės Amerikos lietuvių kalboje“, Kalbotyra, 27(3), p. 57–62. doi: 10.15388/Knygotyra.1976.21806.