Valeika L. (1977) „Dinamiškųjų lokatyvinių sakinių nominalizacija lietuvių ir anglų kalbose“, Kalbotyra, 28(3), p. 50–56. doi: 10.15388/Knygotyra.1977.23500.