[1]
Tuomienė N., „Pietų aukštaičių patarmės paribiai: sintaksinių konstrukcijų kaita“, KLB, t. 72, p. 87-106, gruodž. 2019.