[1]
Valeika L., „Dinamiškųjų lokatyvinių sakinių nominalizacija lietuvių ir anglų kalbose“, KLB, t. 28, nr. 3, p. 50–56, gruodž. 1977.