[1]
Darbutaitė R., „Vokietijos ir Lietuvos šeimos teisių institutų „Elterliche Sorge“ ir ,Tėvų valdžia‘ kaita“, KLB, t. 57, p. 56-61, saus. 2007.