Tuomienė N. „Pietų aukštaičių patarmės Paribiai: Sintaksinių Konstrukcijų Kaita“. Kalbotyra, T. 72, 2019 m.gruodžio, p. 87-106, doi:10.15388/Kalbotyra.2019.4.