Steponavičius A. „Artikelis dabartinėje Anglų Kalboje“. Kalbotyra, T. 20, 1969 m.gruodžio, p. 119–124, doi:10.15388/Knygotyra.1969.19864.