Pažūsis L. „Anglų Kalbos Semantiniai Skoliniai Šiaurės Amerikos Lietuvių Kalboje“. Kalbotyra, T. 25, nr. 3, 1973 m.gruodžio, p. 27–36, doi:10.15388/Knygotyra.1973.20513.