Pažūsis L. „Anglų Kalbos Gramatinė Interferencija Šiaurės Amerikos Lietuvių Kalboje“. Kalbotyra, T. 27, nr. 3, 1976 m.gruodžio, p. 57–62, doi:10.15388/Knygotyra.1976.21806.