Valeika L. „Dinamiškųjų Lokatyvinių Sakinių Nominalizacija Lietuvių Ir Anglų Kalbose“. Kalbotyra, T. 28, nr. 3, 1977 m.gruodžio, p. 50–56, doi:10.15388/Knygotyra.1977.23500.