Pažūsis L. „Anglų Kalbos Gramatinė Interferencija Šiaurės Amerikos Lietuvių Kalboje“. Kalbotyra 27, no. 3 (gruodžio 1, 1976): 57–62. žiūrėta spalio 1, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/kalbotyra/article/view/21806.