Valeika L. „Dinamiškųjų Lokatyvinių Sakinių Nominalizacija Lietuvių Ir Anglų Kalbose“. Kalbotyra 28, no. 3 (gruodžio 1, 1977): 50–56. žiūrėta rugsėjo 24, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/kalbotyra/article/view/23500.