1.
Tuomienė N. Pietų aukštaičių patarmės paribiai: sintaksinių konstrukcijų kaita. KLB [Prieiga per internetą]. 2019 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.balandžio13 d.];720:87-106. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/kalbotyra/article/view/16554