1.
Steponavičius A. Artikelis dabartinėje anglų kalboje. KLB [Prieiga per internetą]. 1969 m.gruodžio1 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio30 d.];20:119–124. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/kalbotyra/article/view/19864