1.
Vilutis J. Adjektyvinio “der, die, das” vartojimo klausimu dabartinėje vokiečių kalboje. KLB [Prieiga per internetą]. 1973 m.gruodžio1 d. [žiūrėta 2022 m.lapkričio29 d.];24(3):99–105. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/kalbotyra/article/view/20465