1.
Pažūsis L. Anglų kalbos semantiniai skoliniai Šiaurės Amerikos lietuvių kalboje. KLB [Prieiga per internetą]. 1973 m.gruodžio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio12 d.];25(3):27–36. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/kalbotyra/article/view/20513