1.
Чебялис Д. Daiktavardinė sintagma be determinatyvų senojoje prancūzų kalboje. KLB [Prieiga per internetą]. 1971 m.gruodžio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio28 d.];22(3):213–259. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/kalbotyra/article/view/20679