1.
Pažūsis L. Anglų kalbos gramatinė interferencija Šiaurės Amerikos lietuvių kalboje. KLB [Prieiga per internetą]. 1976 m.gruodžio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo24 d.];27(3):57–62. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/kalbotyra/article/view/21806