1.
Valeika L. Dinamiškųjų lokatyvinių sakinių nominalizacija lietuvių ir anglų kalbose. KLB [Prieiga per internetą]. 1977 m.gruodžio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo24 d.];28(3):50–56. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/kalbotyra/article/view/23500