1.
Darbutaitė R. Vokietijos ir Lietuvos šeimos teisių institutų „Elterliche Sorge“ ir „Tėvų valdžia“ kaita. KLB [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio18 d.];570:56-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/kalbotyra/article/view/7558