1.
Kalina S. „Mikrofonas išjungtas“. Procesų modelio taikymas rengiant vertėjus žodžiu. KLB [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės25 d.];570:111-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/kalbotyra/article/view/7564