1.
Katinas D. Apie kontrastyvinės leksikologijos metodiką, remiantis makrolauko Žemuma analize lietuvių ir vokiečių kalbose. KLB [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio9 d.];570:122-31. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/kalbotyra/article/view/7565