VIDURINĖS MOKYKLOS REFORMA IR NAUDOJIMASIS VIEŠOSIOMIS BIBLIOTEKOMIS SUOMIJOJE 1972–1977 METAIS: METODOLOGINIS EKSPERIMENTAS
XVI-XX a. knygų ir bibliotekų istorija
ILKKA MÄKINEN
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/kn.v54i0.3572
PDF

Reikšminiai žodžiai

...

Kaip cituoti

MÄKINEN I. (2010). VIDURINĖS MOKYKLOS REFORMA IR NAUDOJIMASIS VIEŠOSIOMIS BIBLIOTEKOMIS SUOMIJOJE 1972–1977 METAIS: METODOLOGINIS EKSPERIMENTAS. Knygotyra, 54, 267-278. https://doi.org/10.15388/kn.v54i0.3572

Santrauka

Department of Information Studies and Interactive Media,
FIN-33014 University of Tampere, Finland
E-mail: ilkka.makinen@uta.fi

Straipsnis parengtas vykdomo mokslinio tyrimo projekto pirmine ataskaita. Šio tyrimo tikslas yra nustatyti, ar Suomijos vidurinės mokyklos reforma 1972–1977 metais turėjo teigiamos įtakos naudojimuisi Suomijos viešosiomis bibliotekomis. Taip pat bandoma rasti papildomų įrodymų prielaidai, kad aukštesnis išsilavinimo lygis didina naudojimąsi viešosiomis bibliotekomis. Tyrimą paskatino T. Pekkarineno, R. Uusitalo ir S. Kerr (2009) straipsnis, kuriame įrodoma, kad mokyklos reforma padidino uždarbį tų asmenų, kurie įgijo išsilavinimą naujojoje mokyklos sistemoje, palyginti su jų tėvais, baigusiais senosios sistemos mokyklas. Vidurinės mokyklos reforma ypač padidino Suomijos pagrindinio išsilavinimo kokybę. Tyrimas nustato, kaip keitėsi namų paskolų vienam asmeniui skaičius tais metais, kai vidurinės mokyklos reforma buvo įgyvendinama įvairiuose Suomijos regionuose. Rezultatai kol kas yra preliminarūs ir juos reikia toliau tikslinti. Tačiau grafikais vaizduojami rezultatai rodo, kad vidurinės mokyklos reforma galėjo turėti teigiamos įtakos naudojimuisi bibliotekomis. Atrodo, kad ši įtaka buvo stipresnė kaimo vietovėse, kai tuo tarpu turtingesniuose regionuose, o ypač sostinėje Helsinkyje, jos poveikis nebuvo toks akivaizdus arba visai nepastebimas. Tai aiškinama jau buvusiu aukštu vidurinės mokyklos tinklo lygiu ir naudojimusi viešosiomis bibliotekomis miestuose. Tolesni tyrimai gali padidinti rezultatų patikimumą.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.