[1]
KAUNAS D. 2013. TAUTINIO ATGIMIMO LIETUVIŠKOSIOS SPAUDOS ISTORIJOS NARATYVAI MARTYNO JANKAUS ATSIMINIMUOSE: KNYGOTYRINĖS ŠALTINIOTYROS ASPEKTAS. Knygotyra. 60, (saus. 2013), 63-83. DOI:https://doi.org/10.15388/kn.v60i0.1373.