[1]
Kolevinskienė Žydronė 2020. Moterų literatūra išeivijoje 1950–1990 metais: kanono klausimas. Knygotyra. 74, (liep. 2020), 168-187. DOI:https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2020.74.50.