[1]
Budriūnienė J. 2020. JAV lietuvių kultūrinė spauda anglų kalba (1950–1990) lietuviškosios tapatybės sklaidos aspektu. Knygotyra. 74, (liep. 2020), 188-208. DOI:https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2020.74.51.