[1]
KAUNAS D. 2013. MARTYNO JANKAUS TEKSTAI IR KONTEKSTAI JONO ŠLIŪPO KNYGOJE „LIETUVISZKIEJIE RASZTAI IR RASZTININKAI“. Knygotyra. 61, (saus. 2013), 299-324. DOI:https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1952.