[1]
VĖLAVIČIENĖ S. 2015. KANADOS LIETUVIŲ SPAUDA IR IŠEIVIŲ BENDRUOMENĖS KULTŪRINIO GYVENIMO REFLEKSIJA JOJE. Knygotyra. 50, (saus. 2015), 86-96. DOI:https://doi.org/10.15388/kn.v50i0.7914.