[1]
WALTER A.E. 2015. KARALIAUČIAUS KNYGOTYROS MOKYKLA (1900–1945). Knygotyra. 48, (saus. 2015), 112-123. DOI:https://doi.org/10.15388/kn.v48i0.8115.