[1]
BONČKUTĖ R. 2015. DVI ASMENINĖS BIBLIOTEKOS–VIENA VIZIJA: SIMONAS DAUKANTAS IR JURGIS PLATERIS. Knygotyra. 65, (saus. 2015), 48-65. DOI:https://doi.org/10.15388/kn.v65i0.8452.