(1)
Braziūnienė A. BIBLIOFILINIAI LEIDINIAI IR JŲ LEIDYBOS PATIRTYS LIETUVOJE. BS 2016, 67, 148-173.