(1)
Braziūnienė A. LIETUVA MINI PRANCIŠKAUS SKORINOS BIBLIJOS 500 METŲ SUKAKTĮ. BS 2017, 69, 284-289.