(1)
Janonis O. SVARUS ĮNAŠAS Į BALTARUSIJOS REGIONINĘ KNYGOTYRĄ. BS 2017, 69, 264-266.