(1)
Navickienė A. Profesoriaus Akademiko Domo Kauno 70 Metų Sukaktį pažymint. BS 2019, 72, 7-11.