(1)
BLIŪDŽIUVIENĖ N. ŽYMAUS LENKŲ KNYGOTYRININKO BIBLIOGRAFIJOS RODYKLĖ. BS 2011, 57, 235-238.