(1)
BLIŪDŽIUVIENĖ N. VIENTISOS KULTŪROS PAVELDO SKAITMENINĖS APLINKOS KŪRIMAS: STANDARTIZACIJOS ASPEKTAS. BS 2011, 57, 190-206.