(1)
Gudinavičius A.; Naktinytė L. Garsinės Knygos kompaktinėse plokštelėse Lietuvoje. BS 2011, 57, 153-171.