(1)
KOSAKOVSKAJA J. KNYGŲ LEIDYBA LIETUVOJE NACIŲ OKUPACIJOS METAIS (1941–1944). BS 2011, 57, 100-1230.