(1)
HERMANN A. RETI IŠEIVIJOS SPAUDINIAI LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO BIBLIO-TEKOJE. BS 2011, 56, 287-294.