(1)
LIETUVNINKAITÄ–N. PREZIDENTO ANTANO SMETONOS ASMENINÄ– BIBLIOTEKA: PAVELDAS IR TYRIMAI. BS 2011, 56, 274-284.