(1)
ILGIEWICZ H. VILNIAUS MOKSLO BIČIULIŲ DRAUGIJOS (1907–1939) BIBLIOTEKA: KOMPLEKTAVIMAS IR FONDŲ RAIDA. BS 2011, 56, 217-234.