(1)
NARBUTIENĖD. RETŲ SPAUDINIŲ KOMPLEKTAVIMAS LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS VRUBLEVSKIŲ BIBLIOTEKOJE: PROBLEMOS, TRADICIJOS, PERSPEKTYVOS. BS 2011, 56, 112-123.