(1)
Gudinavičius A. Lietuvos rankraštinio Paveldo Publikavimas skaitmeninėje erdvėje: Skaitmenintų Ir viešai Prieinamų Rinkinių Analizė Techniniu požiūriu. BS 2011, 56, 85-111.