(1)
KERŠYTĖN. VILNIAUS SENIENŲ MUZIEJAUS VERTYBIŲ SUSIGRĄŽINIMO IŠ RUSIJOS PROBLEMOS. BS 2011, 56, 33-54.