(1)
Navickienė A. Eduardas Volteris Ir XX A. Pradžios Knygos Mokslo Institucionalizacija. BS 2020, 73, 230-263.