(1)
MöldreA. Ne rusiškos sovietinės literatūros Vertimai Estijos Knygų Produkcijoje (1940–1980). BS 2020, 73, 264-288.